Hotel Pod Zámkem - kontakty

Z historie


Dnešní Hotel Pod Zámkem, (tzv. Pitourův dům), byl původně měšťanský, v jádru středověký dům se zaklenutými sklepy. V přízemí a v prvním patře jsou některé místnosti s křížovou klenbou, dokumentující jeho vývoj z období renesance a baroka. Pr��eln� fasáda, provedená v roce 1910, nese prvky pozdní vídeňské secese. Dva druhotně osazené erby ve štítu i pod ním novověké datování " 1524 " dokladují starší původ domu. Ten byl obytným stavením ,,Edelhofu", svobodného šlechtického dvora patřícího rodu von Pointner. K roku 1615 je na něm připomínán �pansk� služebník - Michal Peitner (Pointner). V roce 1766 však neznámý Urban von Pointner, asi Michalův potomek, dům vyměnil s vranovskou vrchností za dnes přehradou zatopené Wieshof (které pak přeměnil na ,,Pointnerhof", později na ,,Pointnerm�hle�). Bývalý ,,Edelhof" se stal panskou hospodou přecházející na další majitele. V předválečném období hostinec nesl název ,,U Černého orla". V roce 1934 byla provedena půdní dostavba do současné podoby domu. V roce 1945 se stal vlastníkem domu pan Otakar Pitour a nyní je dům ve vlastnictví jeho potomků.


BednaDesign * 2008 * Všechna práva vyhrazena.
Odkazy: BednaDesign | Vranov nad Dyjí virtuální
Hotel pod Zámkem ve Vranově nad Dyjí hodnocení