Hotel Pod Zámkem - kontakty

Z historie


Dnešní „ Hotel Pod Zámkem“ (tzv. Pitourův dům) – byl původně měšťanský, v jádru středověký dům s valeně zaklenutými sklepy. V přízemí a v prvním patře jsou některé místnosti s křížovou klenbou, dokumentující jeho vývoj z období renesance a baroka. Průčelní fasáda, provedená v roce 1910, nese prvky pozdní vídeňské secese. Dva druhotně osazené erby ve štítu i pod ním novověké datování – 1524 – dokladují starší původ domu. Ten byl obytným stavením „Edelhofu“, svobodného šlechtického dvora patřícího rodu von Pointner. K roku 1615 je na něm připomínán „panský služebník“ Michal Peitner (Pointner). V roce 1766 však neznámý Urban von Pointner, asi Michalův potomek, dům vyměnil s vranovskou vrchností za dnes přehradou zatopený Wieshof (který pak přeměnil na „Pointnerhof“, později na „Pointnermühle“). Bývalý „Edelhof“ se stal panskou hospodou přecházející na další majitele. V předválečném období hostinec nesl název „U černého orla“. V roce 1934 byla provedena půdní dostavba do současné podoby domu. V roce 1945 se stal vlastníkem domu pan Otakar Pitour a nyní je dům ve vlastnictví jeho potomků.


BednaDesign © 2008 • Všechna práva vyhrazena.
Odkazy: BednaDesign | Vranov nad Dyjí virtuálně